EKOROPA s.r.o.

Ekologické a ropné služby

Výstavba ČS - rekonštrukcie

  • stavebné práce
  • inžinierske siete
  • búracie práce
  • zakladanie
  • izolácie proti ropným látkam
  • nátery a označenie nádrží podľa vyhlášky MVSR č. 96/2004 Z.z.
  • nátery nádrží látkami odolnými kvapalnému hnojivu DAM
  • konštrukcie
  • potrubné rozvody
  • elektrické rozvody

 

  

     

 

 

 

 

 

pred rekonštrukciou                                        po rekonštrukcii

 

pred výstavbou ČS                          počas stavby

finále

Nádrže po rekonštrukcii