EKOROPA s.r.o.

Ekologické a ropné služby

Revízie, služby, servis ČS, septiky, silážne jamy, žumpy, čističky odpadových vôd

Čerpacie stanice a zásobníky na skladovanie nebezpečných látok

Skúšky tesnosti nádrží

pre skladovacie nádrže: nafta, benzín, vykurovací olej, mazut, chemické látky, tekuté hnojivá, močovina, silážne jamy, septiky, havarijné nádrže , ČOV

čistenie nádrží, kontrola technického stavu, ultrazvukové skúšky, skúšky kapilárne, vákuové RTG, likvidácia nebezpečného odpadu.

Ochrana nádrží proti priesakom nebezpečných látok.

Izolácie a nátery odolné hnojivám DAM , žumpám a vodárenským zariadeniam

Revízie elektrických zariadení

 revízie elektrických zariadení na čerpacích staniciach Eex l.triedy

Servis

  • jednoplášťové nádrže a potrubné rozvody za dvojplášťové
  • monitorovacie zariadenia , nádrže, žumpy , septiky , silážne jamy
  • odsávanie pár prvého a druhého stupňa
  • opravy elektrických zariadení do Eex l triedy
  • signalizačné zariadenia , stavoznaky
  • likvidácia nebezpečného odpadu
  • výdajné stojany- hadice, výdajné pištole , čerpadlá , merače , počítadlá, elektroinštalácie
  • detonačné - protiexplozívne poistky - pravidelné prehliadky,oprava,výmena, čistenie , kontrola
  • spätné klapky, ventily