EKOROPA s.r.o.

Ekologické a ropné služby

Domov

Vážení obchodní partneri,

v súlade s Vašimi požiadavkami dovoľujeme si Vám ponúknuť environmentálne služby v oblasti ropného a vodného hospodárstva pre skladovanie nebezpečných látok.

Firma Ekoropa s.r.o. eteblovaná od roku 1990 je spoločnosťou v oblasti vplyvu na životné prostredie a skvalitňovania služieb. Našim cieľom je skvalitňovanie služieb environmentálnej štruktúry v celej SR v zmysle platnej legislatívy. Zákon č. 364/2004 Z. z. vodný zákon

Ponúkame Vám:

  • projekčnú a inžiniersku činnosť
  • výstavbu čerpacích staníc
  • rekonštrukcie a vložkovanie nádrží
  • oceľové konštrukcie
  • technologické zariadenia čerpacích staníc , septikov, silážnych jám
  • ochrana nádrží pre skladovanie hnojiva DAM , silážne jamy , žumpy , ČOV
  • skúšky tesnosti nádrží rôznych tvarov a veľkostí
  • revízie elektrických zariadení 
  • servisné opravy