EKOROPA s.r.o.

Ekologické a ropné služby

Domov

Vážení obchodní partneri,

v súlade s Vašimi požiadavkami dovoľujeme si Vám ponúknuť environmentálne služby v oblasti ropného hospodárstva čerpacích staníc a monitoringu žúmp, septikov, silážnych jám v oblasti poľnohospodárstva.

Firma Ekoropa s.r.o. eteblovaná od roku 1990 je spoločnosťou v oblasti vplyvu na životné prostredie a skvalitňovania služieb. Našim cieľom je skvalitňovanie služieb environmentálnej štruktúry v celej SR v zmysle platnej legislatívy.

Ponúkame Vám:

  • projekčnú a inžiniersku činnosť
  • výstavbu čerpacích staníc
  •  rekonštrukcie a vložkovanie nádrží
  • oceľové konštrukcie
  • technologické zariadenia čerpacích staníc , septikov, silážnych jám
  •  skúšky tesnosti nádrží
  • revízie elektrických zariadení 
  • servisné opravy